تبلیغات
هرچی بخوای اینجا پیدا میشه؟آموزش هک.عش.شعر و هر چی که فکرشو بکنی - سرباز نمونه

هرچی بخوای اینجا پیدا میشه؟آموزش هک.عش.شعر و هر چی که فکرشو بکنی

آن دل که زتار عشق نلرزد دل نیست

چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388

سرباز نمونه

نویسنده: میلاد بیرانوند   

 

سرباز نمونه در دوران رضا خان در سال  1320 جنگ جهانی دوم از طایفه    نقی بیرانوند (البته پدر بزرگ بنده)

 

 

 

نام:محمد زمان خان

نشان:نقی بیرانوند

محل تولد :خرم آباد

تاریخ تولد:1294

تاریخ فوت:1372

روحش شاد و یادش گرامی باد!!!

             sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi

عکس کورش کبیر

http://i3.tinypic.com/4tthent.jpg

 

              sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi

عکس سهراب سپهری

The image “http://aycu32.webshots.com/image/34911/2005016727567839462_rs.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

 

   sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi

عکس کریم خان زند

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Karim-Khan.jpg

 

   sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi

عکس ادولف هیتلر

http://tinypic.com/oh5iwy.jpg

 

  sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi

عکس دکتر شریعتی

http://drshariati.org/files/1-1-1386-4-11-16-8-49-888E.jpg

  sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi

  sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi

تاریخچه ایل بیرانوند

بِیْرانْوَن (بِیْرِنْوَن ) ، از ایلهای لک زبان لرستان است . این ایل در زمان قاجاریان در صحنة سیاسی لرستان ظاهر شد و در شورشها و درگیری با قاجاریان و پهلوی سهم عمده ای داشت . بر اساس روایت محلی ، بیرانونها از نسل کسی به نام هجیالی یا هجالی اند که از حجاز به لرستان مهاجرت کرده است . او از حجاز به منطقة دلفان آمد و نزد بابابزرگ ، که اکنون مقبره اش زیارتگاه اهل حق است ، ماندگار شد و با دختر یکی از بزرگان دلفان به نام توشمال ] = کدخدا/ رئیس [ علوی ازدواج کرد و صاحب دو فرزند به نامهای بیران و باجول شد که اولی نیای پانزدهم ایل بیرانوند و دومی بانی ایل باجولْوَند * یا باجُلان است ، اما به نوشتة والیزاده معجزی (ص 311) چند قرن پیش ، شخصی از عربستان به نام هجیالی ، که می گویند محرف کلمة «حجازی » است ، در معیت یکی از دُعاة علوی ، که احتمالاً از داعیان اهل حق و صاحب بقعة مشهور به «بابای بزرگ » بوده و قبرش در منطقة کاکاوند دلفان واقع شده ، به دلفان آمده است .

 

براساس نوشته های اهل حق ، بابابزرگ در قرن پنجم می زیسته (صفی زاده ، ص 85 ـ86) و حال آنکه هجیالی ، که نیای شانزدهم بیرانونهاست ، در نیمة اول قرن دهم یعنی در زمان سلطنت شاه اسماعیل و شاه طهماسب اول (931ـ984) زندگی می کرده است . بر اساس گزارش راولینسون در 1252، بیرانونها و باجُلانها در قرن دوازدهم ، یعنی در اواخر دورة صفویه یا در زمان افشاریه ، از نواحی موصل آمدند و به لرستان پناهنده شدند (ص 152). او از قول میرزا بزرگ ، حاکم لرستان ، نوشته است که این دو طایفه مالیات کمی می پرداخته اند ولی در عوض 500 ، 1 رأس اسب در اختیار حاکم گذاشته بودند. بررسی شجره نامة بیرانونها نشان می دهد که سفر راولینسون به لرستان ، در زمان زین العابدین خان ، از نسل پنجم بعد از بیران ، صورت گرفته ، که در آن هنگام مردان بیرانون کمتر از 150تن بوده اند؛ اما بر اساس فهرست مالیاتی که میرزا بزرگ در اختیار راولینسون قرار داده ، جمعیت بیرانونها بالغ بر 500 ، 2 خانوار بوده است (همانجا). هیچ دلیلی بر نادرستی این رقم وجود ندارد مگر آنکه راولینسون در ضبط اطلاعات و تنظیم یادداشتهایش دچار اشتباه شده باشد. از طرفی شجره نامة بیرانونها پیوند نَسَبی تمام تیره های کنونی بیرانون را با بیران مشخص کرده است . شاید تمام این خانوارها با جمعیتی در حدود 000 ، 12تن غیر بیرانون بوده اند که به بیرانونها ملحق شده بوده اند.

به هر حال ، منشأ مکانی و قومی بیرانونها به طور دقیق مشخص نیست . هر چند تاریخ شفاهی بیرانونها، آنها را

به اعراب نسبت می دهد، به نظر نگارنده ، بیرانونها در اصل از ایلات لک زبان غرب ایران اند و منشأ مکانی آنها را باید در مناطق درون یا برون مرزی غرب ایران جستجو کرد. بر اساس تاریخ شفاهی ، بیرانونها پیش از افشاریه در دلفان زندگی می کرده اند. اما گفته می شود که چون بیرانونها همراه دلفانها و باجلانها، نادرشاه را در جنگ با عثمانیها یاری دادند، نادرشاه قسمتی از اراضی پشتکوه و قسمتی از منطقة سیلاخور را به آنان واگذار کرد. بنابراین ، بیرانونها بایستی در زمان نادرشاه افشار منطقة دلفان را ترک کرده باشند. تا اینجا رد پای بیرانونها از منطقة دلفان به سیلاخور و پشتکوه مشخص شده است ، اما پیش از آنکه دربارة گسترش قلمرو آنها در زمانهای بعد گفتگو کنیم ، لازم است که چگونگی مهاجرت ایلات لک زبان از جمله دلفان ، سلسله و بیرانون را به لرستان بررسی نماییم .

 

اصولاً مهاجرت ایلات لک زبان به لرستان ، از زمان شاه عباس صفوی (996ـ 1038 هجری ) شروع شده است . شاه عباس برای تضعیف شاهوردیخان ، آخرین اتابک مقتدر لرستان ، در 1002، حدود دویست خانوار از لرهای حامی وی را که «زبدة آن قوم » بودند به «ولایت خوار ری » تبعید کرد (افوشته یی ، ص 494ـ 495). سپس در 1006 پس از اعدام شاهوردیخان و والی کردن حسین خان ، سران لرستان را به ضیافتی در پای چنارهای خرم آباد دعوت کرد و کلیة کسانی را که با انتصاب حسین خان مخالفت کرده بودند، قتل عام کرد (منجم یزدی ، ص 159ـ 160). با این حال ، مخالفان حسین خان به مخالفت ادامه دادند. در نتیجه ، شاه عباس ایلات سلسله و دَلفان را از ماهیدشتِ کرمانشاه برای حمایت از حسین خان والی ، به لرستان کوچاند (رابینو، ص 10ـ11). این ایلات که به احتمال قوی بیرانونها هم در میان آنها بوده اند، اراضی بعضی از ایلات لُر زبان چون کوشکی ، ساکی ، چگنی * /چگینی ، مافی ، امرایی ، و غیره را بتدریج تصرف کردند.

 

در زمان کریم خان زند، بیرانون ، باجلان و بهاروند * به شیراز کوچانده شدند اما هیچ یک از مورخان زمان زندیه به این موضوع اشاره نکرده اند. این طوایف پس از سقوط زندیه به لرستان برگشتند و چون در آن زمان آقامحمدخان قاجار چگنیها را از منطقه هرو به نواحی قزوین تبعید کرده بود، زمینة مساعدی برای تصرف منطقة هرو فراهم شده بود. تضعیف حکومت قاجاریان در لرستان که بیرانونها در آن سهیم بودند، این منطقه را به هرج و مرج کشاند و بیرانون که به صورت ایل مقتدری در آمده بود، نه تنها مایة دردسر برای قاجاریان گردید، بلکه اراضی دیگر ایلات چون چگنی ، کوشکی ، ساکی ، قسمتی از سرزمین سلسله و نیز بعضی از روستاهای بروجرد را تصرف کرد و در نتیجه بر منطقة وسیعی از لرستان دست یافت ( رجوع کنید به رزم آرا، ص 74ـ77).

بیرانونها پس از انقلاب مشروطیت ، به علت نابسامانی اوضاع ، منطقه را چنان به آشوب کشاندند که حتی از ورود حاکمان اعزامی به خرم آباد جلوگیری می کردند (والیزاده معجزی ، ص 332؛ فووریه ، ص 275). این وضع تا انقراض قاجاریان ادامه داشت تا آنکه دولت مرکزی در سالهای 1303ـ 1306 ش با اعزام ارتش و پس از چندین سال درگیریهای خونین ، سرانجام توانست بیرانونها را سرکوب کند ( رجوع کنید بهامیراحمدی ؛ شاه بختی ، جاهای متعدد). دولت پس از سرکوبی بیرانونها، گروه زیادی از آنها را به خراسان تبعید کرد، شماری از خوانین را اعدام یا زندانی کرد و بقیة ایل را یکجانشین نمود. بیشتر بیرانونها در طول سه دهة گذشته به خرم آباد مهاجرت کرده و شهرنشین شده اند.

در منابع پیش از قاجار، نامی از بیرانونها برده نشده است ، اما در طول حکمرانی قاجاریه و پهلوی ، آمار ضد و نقیضی دربارة تعداد جمعیت ایل بیرانون ارائه گردیده است . اولین کسی که آمار خانوارهای بیرانون را ذکر کرده ، راولینسون است . او شمار خانوارهای بیرانون را در 1252، حدود 500 ، 2 خانوار ذکر کرده که 500 ، 1 خانوار از شاخة آلیوند (آلاهینان ) و یکهزار خانوار متعلق به شاخة دشیوند (دشائینان ) بوده است (ص 152). پس از راولینسون ، حاج میرزا عبدالغفار نجم الدوله که در 1299 به لرستان سفر کرده ، تعداد بیرانونها را حدود هزار خانوار تخمین زده است (ص 20). در 1300، در گزارش یکی از مأموران دولتی که مستند به نظر می رسد، شمار خانوارهای بیرانون بالغ بر سه هزار خانوار ذکر شده است ( جغرافیای لرستان پیشکوه و پشتکوه ، ص 142). این رقم نیز با شجره نامة بیرانونها همخوانی ندارد، ولی با توجه به اینکه گروههای زیادی چون مُمصارم ، چنگائی ، فراش ، سگوند، رُکرُک ، بوسی ، مَمیوند، کُرنوکر، و بازگیر به دلایل گوناگونی به بیرانونها پیوسته اند، می توان پذیرفت که بیشتر این خانوارها بیرانون اصلی نبوده بلکه رعایا (به اصطلاح هُمسا) بوده اند که البته چنین وضعی منحصر به ایل بیرانون نبوده است . آمار یاد شده که شامل خانوارهای بیرانون و غیربیرانون است ، درست به نظر می رسد، زیرا در آن هنگام دولت قاجار هنوز در لرستان نفوذ داشته و بیرانون از آن تبعیت می کرده است . پس از کشته شدن ناصرالدین شاه در 1313، دولت تسلط چندانی بر بیرانونها نداشته است تا آماری برای جمع آوری مالیات تهیه کند. آمارهای بعدی ، که در مواردی اغراق آمیز است ، به زمانی برمی گردد که بیرانونها خودسری پیش گرفته و چنان مزاحمتی ایجاد کرده بودند که احتمالاً شمار آنها بیش از آمار واقعی جلوه گر می شد، چنانکه ویلسون در 1331 جمیعت بیرانونها را حدود ده هزار خانوار برآورد کرده است (ص 22) که آماری واقعی به نظر نمی رسد. در گزارش حوزة حکومتی بروجرد و لرستان (مهر 1306) آمده است که طایفة بیرانونها تا دو سال قبل 000 ، 12 خانوار و 000 ، 36 تن بودند که بسیاری پراکنده شده و از میان رفته اند و شاید حدود «شش هزار خانوار و هیجده هزار نفوس باشند» (روستایی ، ص 35). این گزارش غیر مستند نشان می دهد که تا 1306 ش ، هنوز آمار درستی از بیرانونها در دست نبوده است . رزم آرا در 1312 ش ، شمار خانوارهای دهات مناطق هرو و قسمتی از سیلاخور و ورکده را که محل سکونت ایلات بیرانون ، دالوند، آروان ، کائدرحمت و غیره بوده رویهمرفته حدود 184 ، 12 خانوار نوشته است (ص 81 ـ87). احتمالاً شمار بیرانونها بین 500 ، 6 تا000 ، 7 خانوار بوده است . اما نمی دانیم که این آمار شامل خانوارهای تبعیدی هم هست یا نه . متأسفانه آمار و ارقام دربارة بعضی از ایلات در منبع فوق نارساست . برای مثال ، جمعیت ایل دلفان حدود نُه هزار خانوار برآورد شده (ص 122ـ 145) که احتمالاً کمتر از آمار واقعی است .

ایل بیرانون نخست به دو شاخة آلاهینان (آلاینان ) و دشائینان (دشی نو) از نسل دو فرزند بیران تقسیم می شود. تیره های دشائینان بتدریج زیر نفوذ خوانین بیرانون از شعبة آلاهینان قرار گرفتند. به نوشتة علی محمد ساکی (ص 144ـ 148)، جمعیت بیرانونها در 1343 ش ، 500 ، 17نفر و یا تقریباً 500 ، 3 خانوار بوده است . ایزدپناه (ج 2، ص 222) نیز جمعیت بیرانونها را حدود 890 ، 35 و یا 726 ، 2 خانوار قلمداد کرده است که هر دو پژوهشگر بیرانونهای سیلاخور ودیگر مناطق را در نظر نداشته اند. تا آنجایی که نگارنده آگاهی دارد، در طول چند دهة گذشته ، آمار دقیق و منسجمی از بیرانونها تهیه نشده است . اکنون ایلات از هم پاشیده شده اند و رعایا یا هُمساها، برخلاف گذشته ، از بیرانونها تبعیت نمی کنند. بنابراین ، برخلاف گذشته ، اگر آماری تهیه شود، منحصر به بیرانونهای اصلی یعنی تبار بیران خواهد بود. شاخة مال قباد از این شعبه پرجمعیت ترین گروه و مشتمل برخوانین بیرانون است .

منطقة گرمسیری بیرانونها در پشتکوه لرستان قرار دارد که فعلاً استان ایلام نامیده می شود. گروهی از بیرانونها (تیرة زیدعلی ) در ماژین در دامنة کبیرکوه ، و عده ای در حُسینه (منطقة گرمسیری بهاروند) یکجانشین شده اند. ییلاق بیرانونها منطقة پهناوری بین خرم آباد و بروجرد است . این منطقه شامل بخش چقلوندی ، قسمتی از سیلاخور، قسمتهایی از بخش زاغه و بالاخره ریمله ، اسکین و جز آن است . افزون بر این ، بیشتر بیرانونها هم اکنون در خرم آباد زندگی می کنند.

منابع : محمودبن هدایت الله افوشته یی ، نقاوة الا´ثارفی ذکر الاخیار ، چاپ احسان اشراقی ، تهران 1350 ش ؛ احمد امیراحمدی ، اسناد نخستین سپهبد ایران ، چاپ سیروس سعدوندیان ، تهران 1373 ش ؛ حمید ایزدپناه ، آثار باستانی و تاریخی لرستان ، ج 2، تهران 1355 ش ؛ جغرافیای لرستان : پیشکوه و پشتکوه ، چاپ سکندر امان اللهی بهاروند، خرم آباد 1370 ش ؛ هنری کرزیک راولینسون ، سفرنامة راولینسون : گذر از زهاب به خوزستان ، ترجمة سکندر امان اللهی بهاروند، تهران 1362 ش ؛ علی رزم آرا، جغرافیای نظامی ایران : لرستان ، تهران 1320 ش ؛ محسن روستایی ، «ایلات و طوایف لر: گزارش 1306»، شقایق ، سال 1، ش 1 (بهار 1376)؛ علی محمد ساکی ، جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان ، خرم آباد ] تاریخ مقدمه 1343 ش [ ؛ محمد شاه بختی ، عملیات لرستان : اسناد سرتیپ محمدشاه بختی ، 1303 و 1306 شمسی ، چاپ کاوه بیات ، تهران ] 1373 ش [ ؛ صدیق صفی زاده ، دانشنامة نام آوران یارسان ، تهران 1376 ش ؛ ژوانس فووریه ، سه سال در دربار ایران ، ترجمة عباس اقبال آشتیانی ، تهران 1363 ش ؛ جلال الدین محمد منجم یزدی ، تاریخ عباسی ، یا، روزنامة ملاّ جلال ، چاپ سیف الله وحیدنیا، تهران 1366 ش ؛ عبدالغفاربن علی محمد نجم الدوله ، سفرنامة خوزستان ، چاپ محمد دبیرسیاقی ، تهران 1341 ش ؛ محمدرضا والیزاده معجزی ، «ایل بیرانوند»، سالنامة دبیرستان بهار ( خرم آباد )، (1347 ش )؛
sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi

 

ضرب المثلهای لکی

1-دو برا و یه کلاون

دو برادر و یک کلاه هستند

2-سیری مردم خوشحالی تونه

سیری مردم خوشحالی تو است

3-زور هی زلتی بیاشتا

زور هستکاش جراتش را هم میداشتی

4-شنت بیه مه تا شن بکم

چهار شاخه ات را به من بده تا خرمنم را باد بدهم(تو بیکار بشین)

5-شاوار شومیه

روزگار تیره و تاری است

sms farsi پیامک جدیداس ام اس فارسی SMS FARSIمسیج جدید sms farsi
تیره‌ها

طایفه‌ها و تیره‌های مختلف ایل بیرانوند بازمانده‌های دو پسر بیران به نامهای آلانیان و دشانیان هستند. آلانیان دو پسر داشته‌است که اسد یکی از آنهاست. تیره‌های مهراب، زیدعلی، بارانی و کر خانواده‌های پسران آلانیان هستند. کلات، یاسم، سیاه، ایمانقلی و حوزعلی تیره‌های بازمانده از کُر هستند. تا زمان کریم خان زند خوانین بیرانوند از تیره کر انتخاب می‌شدند . از زمان کریم خان زند، میرزا احمد به دامادی کریم خان زند می‌رسد و به این ترتیب این تیره قدرت بیشتری می‌گیرد و خوانین بیرانوند از بین اینان برگزیده می‌شوند.

تیره‌های امروزی ایل بیرانوند:

    • اصل مرز( واقع در شهرستان دره شهر فعلی)
  • مال اسی (مال اسد)
  • مال قوا (دو سه احمد)
  • شمس الدین
 • دشاینان


طایفه‌های بیرانوند شمالی (آبسرده): تاری، متش، بور، سبز علی، ساکی، چلویی، جوجه وند

نام آوران ایل بزرگ بیرانوند

 • عباس اصل مرز(از مبارزین با استعمار انگلیس که توانست تعداد 18 سرباز انگلیسی به تنهایی نابود کند)]]
 • علی مردان خان بیرانوند( فرمانده بزرگ لرستان در زمان رضاخان که توانست لرستان را به مدت 3 سال از حکومت مرکزی جدا کند)
 • هوشنگ اعضمی( پزشک فقید که به علت ادامه دادن راه جدش علی مردان خان به دست ساواک در سال 1355 در کوهای لرستان به شهادت رسید و در زمان دوران زندگیش به درمان رایگان مردم لرستان پرداخت تا جایی که منزل وی در خرم آباد به یک کلینیک رایگان برای مردم نیازمند آن دوران تبدیل شده بود)
 • خسرو اصل مرز( بزرگ ترین شکارچی لرستان که به علت کمک به مردم نیازمند و مبارزه با رژیم پهلوی سر انجام در بهمن 1351 در سن 42 سالگی با سم ماموران ساواک دار فانی را وداع گفت)
 • اسفندیار غضنفری امرایی شاعر


 

نظرات() 
Can Pilates make you look taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 03:24 ب.ظ
Good way of describing, and pleasant post to obtain data about my presentation topic, which i am
going to convey in university.
http://yesenia6riddle02.jimdo.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:57 ب.ظ
Stunning quest there. What happened after? Good luck!
Foot Complaints
جمعه 13 مرداد 1396 06:34 ب.ظ
Nice replies in return of this question with solid arguments and telling everything about that.
What causes pain in the Achilles tendon?
دوشنبه 9 مرداد 1396 08:02 ق.ظ
Thank you for some other informative web site.
Where else could I am getting that type of information written in such a perfect
method? I've a venture that I'm just now operating on, and I've been on the look out for such information.
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 09:43 ب.ظ
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, let alone the content!
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 04:13 ب.ظ
Hi! I'm at work surfing around your blog from my new iphone!
Just wanted to say I love reading through your blog and
look forward to all your posts! Keep up the great work!
manicure
پنجشنبه 17 فروردین 1396 12:59 ق.ظ
Thanks , I've just been searching for information approximately this subject
for a while and yours is the greatest I've discovered till now.
However, what in regards to the bottom line? Are
you sure in regards to the supply?
BHW
سه شنبه 15 فروردین 1396 06:03 ب.ظ
Hello There. I found your weblog the usage of msn. This is a very smartly written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thanks for the post.

I will certainly comeback.
میلاد
دوشنبه 9 شهریور 1388 07:19 ب.ظ
سلام!
دمت گرم بیرانون!
مستند « مردی میان گرگ‌ ها »
چهارشنبه 30 اردیبهشت 1388 08:07 ب.ظ
مستند « مردی میان گرگ‌ ها »
http://shoop.ir/?num=1242412131
این مستند فوق‌العاده زیبا و واقعی رو با كیفیت فوق HD ببینید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  نظر شما راجع به وبلاگ من

[wWw.eshgis.mihsnblog.com],Free MUSIC code in Sariah